Ashrya Vihar Jda Scheme Jaipur, Zone-11

Ashrya Vihar Jda Scheme Jaipur, Zone-11
15 Dec
2016


Ashrya Vihar Jda Scheme Jaipur, »


Ashrya Vihar Jda Scheme Jaipur,
» Jaipur Development Authority ( JDA ) Approved / Alloted Residential Plot for Sale Ashrya Vihar, Jaipur, Zone-11

Scheme Detail:

Plot Size :
45 sq mtr( 4.5X10M )
90 sq mtr( 6X15M )
162 sq mtr( 9X18M )
252 sq mtr