Mukhyamantri Jan Awas Yojana Affordable Flats for Sale Jaipur Rajasthan

Mukhyamantri Jan Awas Yojana Jda Approved Chief Minister’s Jan Awas Yojana, CM Awas Yojana Jaipur, “Mukhyamantri Yojana” Affordable Apartment Flats for Sale in Jaipur

Mukhyamantri Jan Awas Yojana Jaipur Rajasthan

Mukhyamantri Jan Awas Yojana 2018 – Surya Residency Affordable Scheme 1 Bhk, 2 Bhk & 3 Bhk Flats for Sale Gandhi Path West Vaishali Nagar Extn. Jaipur, Cm Awas Yojana Jaipur

TYPEAREA (SQ. FT.) – SBAPRICE
1 BHK376Rs. 1,041,000
2 BHK596Rs. 1,621,000
2 BHK BIG782Rs. 2,175,000
3 BHK871Rs. 2,611,000

Mukhyamantri Awas Yojana Jaipur Affordable Apartments Flats for Sale

CM Aawas Yojana 2018 – Vaishali Utsav 1 Bhk, 2 Bhk & 3 Bhk Affordable Flats for Sale at Manglam Vaishali Estate Gandhi Path West Vaishali Nagar Extn, Jaipur – CM Awas Yojana Jaipur Vaishali Nagar

TYPEAREA (SQ. FT) – BAPRICE
1 BHK305.36Rs. 1,171,000
2 BHK497.86Rs. 1,871,000
3 BHK676.92Rs. 2,551,000

Affordable Awas Yojana Rajasthan – Unique Abhinandan Affordable Scheme 1 Bhk & 2 Bhk Affordable Apartments Flats for Sale Near Pink Pearl & My Haveli Main Ajmer Road Jaipur – Mukhyamantri Jan Awas Yojana 2017

TYPEAREA (SQ. FT.)RATE
1 BHK (EWS) 374Rs. 851,000
2 BHK (LIG)593Rs. 1,351,000

Mukhyamantri Aawas Yojana Jaipur 2018 –

Swapnalok Awas Yojana 1 Bhk & 2 Bhk Affordable Flats for Sale 200ft Bypass Nangal Crossing Jhotwara Jaipur – Mukhyamantri Awas Yojana Rajasthan List

TYPEAREA (SQ. FT.) SBAAREA (SQ. FT.) CARATEBOOKING AMOUNT
1 BHK (EWS)445309.6810.75 Lakh31000/-
2 BHK (LIG)669518.7216.25 Lakh51000/-

Mukhyamantri Awas Yojana Muhana Mandi Jaipur – Prangan Awas Yojana 1 Bhk & 2 Bhk Affordable Flats for Sale Muhana Jaipur – Mukhyamantri Awas Yojana Rajasthan – 2018

TYPEAREA (SQ. FT.)RATEBOOKING AMOUNT
1 BHK35508.99 Lakh39,950/-
2 BHK57314.99 Lakh60,050/-

Send Query-

Comments are closed.